Երբ այս երեխան ծնվեց, նրա մոտ վազեցին ծննդատան բոլոր աշխատակիցները և նորաթուխ մայրերը. միայն տեսնեք, թե ինչ էր նա բռնել իր ձեռքին

Երբ այս երեխան ծնվեց, նրա մոտ վազեցին ծննդատան բոլոր աշխատակիցները և նորաթուխ մայրերը․․․Միայն տեսնեք, թե ինչ էր
նա բռնել իր ձեռքին։Համաձայնեք, որ նոր կյանքի ծնունդն ինքնին իսկա կան հրաշք է:

Երբեք հնարավոր չէ կանխա տեսել, թե ինչպես կկայանա փոքրիկ նոր կյան քի առաջին հանդիպումը մեր աշ խարհի հետ: Իսկ այս-
տեղ պատահեց մի այնպիսի բան, որ մանկ աբույժը որոշեց ան միջապես նկա րել այն, քանի որ հա կառակ դեպքում նրան ոչ ոք չէր
հավատա:

Նույնիսկ այն բանից հետո, երբ նա պատմեց ամեն ինչ և նկարը ցույց տվեց իր ծանո թներին, բոլորը պարզապես կորցրել էին իրենց
խոսելու ունակությունը:Նայեք ինքներդ, արդյո՜ք միանգա մից կհաս կանաք, թե ինչ է այս փոքրիկ հրաշքի ձեռ քերում։

Պարզվում է, որ սա հակաբեղմնավորիչ պարույր է, որը ենթադրաբար պետք է պաշտպաներ երիտասարդ կնոջը իր երրորդ հղիութ-
յունից: Այն բանից հետո, երբ նա տեղադրեց այս ներարգանդային պարույրը, անցավ 2 տարի, երիտասարդ կինը ինքն էլ չգիտեր, թե
ինչ վիճակում է իր օրգանիզմը:

Բայց ինչ պես պարզ վեց, օրգանիզմն ինքն է որոշեց ամեն ինչ վերց նել իր ձեռքը: Եվ նա կնոջը նվեր տվեց հղիության տեսքով:Լուրը
ցնցեց ամուսիններին, բայց նրանք որոշեցին, այնուամենայնիվ, ունենալ երեխային:Երեխան իր հետ հանեց անհայտ կորած հանելու-
կը և ցույց տվեց, թե ինչպես է եղել ամեն ինչ:

 

(Visited 231 times, 1 visits today)
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: